Översättning
Översättning Basic
SEK 0.40
per källord
 • Främst för (Google) webbspindeln
 • Produktbeskrivningar
 • Kategorier
 • Varumärkessidor
 • Hur: Maskinöversättning + 2 personer
Översättning Content
SEK 1
per källord
 • Texter som faktiskt ska läsas
 • Blogginlägg
 • Guider, topplistor
 • Wikis, FAQs
 • Hur: 3 personer
Översättning Generell
SEK 1.73
per källord
 • Lokaliserad kommunikation
 • Broschyrer, marknadsföringsmaterial
 • Hemsidor (granskning online är inkluderat)
 • Avtal, CV
 • Hur: 3 specialiserade personer
Översättning Specialiserad
SEK 2.25
per källord
 • Branschspecifik kommunikation
 • Broschyrer, marknadsföringsmaterial
 • Kontrakt, avtal
 • Hur: 3 specialiserade personer
Content
Timpris
SEK 395
per timme
 • Konsultarbete
 • Keywordsanalys
 • Omskrivning av texter så att de konverterar/säljer
 • Adwords-reklam
 • I princip vilken text du än behöver
Content Basic
SEK 0.35
per ord
 • Content utan research
 • Produktbeskrivning
 • Basic blogginlägg
 • Granskning
 • Hur: 1 person
Content Standard
SEK 0.51
per ord
 • Content med 25 % research
 • Kategorier
 • Varumärkessidor
 • Produktbeskrivningar
 • Hur: 2 personer
Content Premium
SEK 0.85
per ord
 • Content med 50 % research
 • Wikis
 • Säljguider
 • Guide, topplistor
 • Hur: 2 personer