Översätt ordspråk och uttryck korrekt, annars kan det bli så här illa!

Uuups…

Översätt ordspråk och uttryck utan att göra en ordagrann översättning, annars blir det bara pannkaka av hela texten! Ordagrann översättning är utan tvekan ett av de största felen inom branschen. Att begå sådana misstag vittnar om en uppenbar kunskapsbrist om språket och är en tydlig indikation på att du har en hel del jobb framför dig innan du erhåller en guldstjärna som professionell språkspecialist.

Vad är ordagrann översättning?

Ordagrann översättning innebär att någon översätter källspråket ord för ord till målspråket. När detta är gjort förlorar meningarna sin saklighet och i vissa fall hela betydelsen. Översätt ordspråk och uttryck – några exempel:
  • (Ett grovt exempel) Att översätta det tyska ordet “kindergarten” till “Barnträdgård”.
  • (Ett mer realistiskt exempel) Översätt ordspråk och uttryck ord för ord resulterar i att de blir helt meningslösa. “Klart som korvspad” skulle förmodligen låta fullständigt absurt vid ordagrann översättning till andra språk.
Dessa typer av fel uppstår vanligtvis när översättaren inte har full kontroll över käll- eller målspråket.

Från poesi till prosa

En annan typ av ordagrann översättning uppkommer vid översättningar av poesi eller prosa. I dessa fall kan både texten och grammatiken vara korrekt översatta, men själva själen i texten saknas. Översättingen är tekniskt sett korrekt, men är torr och misslyckas med att förmedla andan från originaltexten.

Översätt ordspråk och uttryck korrekt

För att undvika dessa allt för vanliga fel rekommenderar Copypanthers följande:
  1. Ha god kunskap i både käll- och målspråket: Ge inte en missvisande bild av dig själv och säg att du klarar av något du inte kan, det kommer att komma fram.
  2. Bli medveten om dina styrkor och svagheter: Om du är specialiserad inom ett särskilt område eller bransch, överansträng dig inte. Ingen kan vara ett proffs inom alla branscher så håll dig inom din egen trygghetszon.
Andra hjälpfulla länkar:

Recensioner av Crowdpanthers

News Feed