Direct translation

Vad är det?

Direktöversättning är kanske de vanligaste misstagen som översättare gör. De inträffar ofta när en översättare är trött eller har bråttom. Ett exempel är när källspråket kopieras ord för ord till målspråket. Även om varje ord är korrekt översatt i texten så blir innebörden av den ursprungliga texten bokstavligt talat ”Lost in translation” i en sådan översättning.

Vanliga misstag som vi har uppmärksammat

Baserade på våra erfarenheter med direktöversättning är de här de vanligaste misstagen:
 • Återge samma ordföljd och formulering som i källtexten
 • Placera skiljetecken mellan samma ord som i källtexten
 • Att inte skriva om meningar som helt enkelt inte funkar
 • Att känslan i den ursprungliga texten förloras genom att använda exakt samma ord, idiom, tempus, verb etc. som i källspråket

Att få det rätt

Vi på Copypanthers tror att när en kund köper en översättning vill de inte enbart ha en översättning, utan de vill ha kommunikation. Vad de är ute efter är en text som förmedlar deras önskade budskap samt kommunicerar med deras målgrupp. De vill ha en text som är 100 % anpassad till deras marknad. Följ punkterna nedan för att undvika direktöversättning:
 • Ändra ordföljden och omorganisera fraserna. Ibland är det nödvändigt att dela upp eller kombinera meningar.
 • Läs på om reglerna för skiljetecken. Att känna till varje litet komma kan vara en utmaning även för en expert på modersmålet.
 • Se till att formateringen av nummer är rätt. Detta kan vara tråkigt, men är ett måste.
 • Skriv om meningarna där det är nödvändigt för att bevara syftet med källtexten.
 • Om en mening inte fungerar i sammanhanget, använd dina språkkunskaper för att skriva om fraserna och ge nytt liv åt texten.
Andra hjälpfulla länkar:
 • Terminologi
 • Översätt ordspråk och uttryck
 • Målgrupp
 • XTM guide
Besök vår Kunskapsportal för att lära dig mer om översättning och innehåll i SEO-texter!

Recensioner av Crowdpanthers

News Feed