Översättningsindustrin kan upplevas som en snårig djungel och att kunna försäkra sig om att man får hög kvalitet är svårt. Copypanthers projektledare, skribenter, översättare och korrekturläsare är överlevare från djungeln och således är vi mer än redo att ta oss an ditt projekt. Vi har minst tre par ögon på varje uppgift vilket garanterar att ditt projekt alltid blir förstklassigt.
Översättning
Content
Översättare och skribenter
Vi använder oss bara av översättare och skribenter som har målspråket som modersmål. Detta garanterar att din text blir marknadsanpassad och upplevs som relevant.
Professionella korrekturläsare
Våra korrekturläsare är proffs med språket som modersmål. Detta gör stor skillnad i kvalitet. Professionella korrekturläsare ser till att din översättning kommunicerar det du vill.
Regelbunden kvalitetskontroll av oss
Genom hela arbetsprocessen kommer din projektledare från Copypanthers löpande att utföra interna kvalitetskontroller med hjälp av övrig personal hos oss. Att vi gör detta med egen personal garanterar dig att arbetet är av högsta kvalité.
Kvalitetssäkring
Mot slutet kommer din tilldelade projektledare att utföra en kvalitetssäkring av hela projektet. Bland annat korrigerar vi mindre fel som inte är språkrelaterade, som exempelvis formatering.
Skribenter med målspråket som modersmål
Vi använder enbart skribenter som har målspråket som modersmål. Vi väljer även skribenter som är erfarna inom just ditt ämne.
Korrekturläsare med målspråket som modersmål
Förrutom en skribent med målspråket som modersmål har du även en korrekturläsare med samma modersmål som korrigerar och lokaliserar.
Stickprov
Under projektets gång kommer stickprov utföras av en tredje person med målspråket som modersmål, under tillsyn av din PL. Stickprovet försäkrar dig om att jobbet genomgående håller den kvalité du efterfrågar.
Kvalitetskontroll
Slutligen kommer din PL att utföra en kvalitetskontroll för att försäkra sig om att inga misstag kvarstår.