tisdag, februari 5th, 2013 In Översättning By Kenna Lee

Vilken varmkorv är deskriptiv och vilken är normativ?

Visste du att det engelska ordet hot dog 1934 först blev avvisat från att inkluderas i ordböckerna, och inte tog sig in förrän 25 år senare, tillsammans med ord som Zen och astronaut? Det kanske verkar obetydligt, men har du någonsin funderat över vem som bestämmer vilka ord som ska finnas i ordböckerna, eller varför vissa lärare envisades med att du skulle ”prata ordentligt” och påminde dig om språkregler? Detta är effekter av akademiska debatter om språk samt ordens påverkan. Precis som det finns motsatser inom ekonomi och politik står också lingvisterna uppdelade i två läger, traditionalisterna och revisionisterna. Ska talare alltid hålla sig till språkregler eller ska reglerna reflektera hur vi talar? Och vems tal anses bildat och varför? Meningsskiljaktigheter om deskriptiv och normativ syn på språket är relaterade till språkbruk och hänvisar i princip till hur vi faktiskt talar vs. hur språkregler säger att vi borde tala. Det låter kanske som ett lätt beslut att fatta, men faktum är att våra grammatikregler inte är likadana nu som för hundratals år sedan. Det som ansågs vara ”fel” då har nu blivit accepterat som standard. Alla beslut om ”korrekta” grammatikregler är lite som ett slagfält. Det är ett pågående krig över ord, med mycket spillt bläck – och det har även andra kostnader i tonvis av papper, språkstuderandes tålamod samt kilometer av onlinetrådar med kommentarer. Så är du redo att upptäcka om vi Pantrar är  deskriptiva eller normativa? Få en gratis offert på din översättning för att få reda på svaret!  

Recensioner av Crowdpanthers

News Feed