måndag, januari 28th, 2013 In Övrigt By Ulrika

Som relativt nybliven invandrare och sedan tidigare flerspråkig har min känsla för språk och språkanvändning utvecklats och förändrats. Mitt modersmål är inte längre det språk jag oftast pratar, läser eller lyssnar till, jag bor i ett land som talar ett språk, jag pratar främst ett annat språk och jag tänker på mitt modersmål. Att byta språk kan till en början vara frustrerande, ingen förstod mina tappra försök till att formulera en mening, invandraren blir utanför, exkluderad från vardagen. Så småning om växer ordförrådet i takt med förståelsen och en ny språklig identitet skapas.

Vad gör då flera språkliga identiteter med en nations offeciella språk? Om jag ser till mitt hemland har vårt språk vuxit och blivit rikare ju mer influenser vi får. Jag vet att många tycker att influenser från andra språk är skadliga för de officiella språken, att det förstör språket, men jag kan inte se hur en process som gör att språket växer och hålls levande kan vara någonting negativt? Vi får nya ord som kan ge en tydligare och mer nyanserad bild av det jag vill beskriva. Ibland hittar jag inte ens rätt ord utan måste låna från ett annat språk. Ibland vet jag inte hur jag ska översätta och hittar på nya ord för att få fram vad jag vill säga. Att ta del av ett nytt språk är att ta del av en ny kultur, en ny identitet och arv. Om du behöver hjälp med att göra dig förstådd på ett språk du ännu inte behärskar erbjuder vi både översättning och tolkning, hör av dig till oss för en kostnadsfri offert.

Recensioner av Crowdpanthers

News Feed