Promise # Only native translators, proofreaders and writers
Löfte # Plagiatkontroll

Copywriting

Vi erbjuder kvalificerad copywriting till företag som behöver få sina dokument, produkttexter, fösäljningsargument, kund e-post, nyhetssläpp eller bloggar skrivna av en professionell copywriter. Copywriting är utmanande och kräver kunskap i det språk man använder vilket våra medarbetare har. Vi erbjuder även SEO-copywriting som är en underkategori till copywriting. SEO-copywriting kräver kunskap om hur man placerar ord rätt för att en hemsida ska komma högt upp bland sökträffarna i en sökmotor, till detta använder vi våra supportverktyg. Vi har investerat i de olika copywritingmetoderna och i copywriters som har de skandinaviska språken som sitt modersmål. Vi erbjuder våra copywritingprojekt med 100% nöjd eller pengarna tillbaka garanti. Låt oss göra ert copywriting jobb åt dig.

Copywriter

Vi erbjuder kvalificerade medarbetare som har de olika skandinaviska språken som sitt modersmål. Våra medarbetare utför sina uppgifter snabbt till ett bra pris. Vi utarbetar en plan gällande ert copywriting behov och tilldelar därefter en lämplig copywriter uppdraget. Vi erbjuder också spökskrivare samt service inom sociala medier så som Twitter och Facebook. Våra copywriters gör ett 100% nöjd eller pengarna tillbaka arbete och har erfarenhet inom SEO-skrivande och mer specifikt web-innehållsskrivande. Vänligen kontakta oss för att diskutera era särskilda copywriting behov. Om du är en copywriter från Sverige, Norge, Finland eller Danmark och letar efter arbete i Istanbul, Turkiet så borde du kontakta oss för att höra dig för om lediga jobb i vårt copywriting team.